PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACIÓ SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER

Organitza

  • CEESC
  • CEESC
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social i Família
  • Diputació de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ayuntament de l'Hospitalet

Joquim Grau FusterAquest premi que es presenta neix amb la intenció de retre un homenatge a en Joaquim Grau i Fuster com a persona i com a educador social i també als ciutadans que com ell ajuden a fer les nostres ciutats més obertes, més hospitalàries i respectuoses amb les persones que les habiten. També vol ser un homenatge als professionals que treballen en el camp de l'Educació Social i que aporten, des de la seva reflexió, noves maneres d'entendre i d'exercir la professió.

Amb el premi es pretén impulsar i motivar el treball de reflexió en el camp de l'Educació Social, i alhora contribuir a la tasca de transmissió i difusió d'experiències que ajudin a consolidar el patrimoni cultural de la professió.


TAULA D'EXPERIÈNCIES EDUCATIVES AMB JOVES I NENS

08/12/2015

Dijous 26 de novembre de 2015, es va donar a conèixer l'obra guanyadora de la quarta edició del Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster al Centre Cultural Tecla Sala de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat que va ser atorgat a l'obra "Les altres infàncies: imatges de la infància en els dibuixos animats" de l'educadora social Anna Xartó Torán.

L'acte va ser presentat per la periodista Meritxell Martínez Pauné i com a colofó del mateix vam poder gaudir d'una Taula basada en Experiències Educatives amb Joves i Nens que van ser presentades per Pep Montes, expert en polítiques de Joventut i coordinador del projecte de Bones Pràctiques en l'àmbit de Joventut de la AcPpJ (Associació Catalana de Professionals de Polítiques de Joventut)."Projecte Grup Aula" del EAIA de l'Hospitalet de Llobregat"

Un projecte que va més enllà del reforç escolar, que estableix vincles entre alumnes i entre alumnes i educadors i inclou des de visites culturals fins a la creació d'un bloc de micro-relats. Un projecte privilegiat ja que disposa de mitjans i recursos (educadors socials, psicopedagogs, biblioteca, ordinadors, etc.) i de temps (en plural): temps de treball amb l'equip; temps per treballar amb les famílies; temps perquè el nen o adolescent s'incorpori i adapti al grup; i temps per promocionar-se socialment... un luxe en els temps que corren, en els quals s'exigeixen resultats immediats gairebé d'avui per ahir.

Un projecte basat en la funció educativa de l'educador social, és a dir, amb intencionalitat de promoure canvis en l'altre, però no pas mitjançant la imposició, sinó mitjançant una oferta basada en la confiança sobre les potencialitats de l'altre. Mirada que ja de per sí, possibilita als educands a aprendre a llegir-se d'una altra manera, que ja és un gran pas per començar a avançar.

El discurs de José Souto, educador social, denotava preocupació per aconseguir que els serveis de l'EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència) siguin percebuts com un lloc al que acudir en cas de necessitat. Un lloc on poder participar de manera consensuada i col·laborativa. Però serà complicat que arribi a percebre's d'aquesta manera un servei que, per norma general, actua només en territoris on regna la pobresa estructural i, malauradament, són cridats a apagar focs.

La misèria estreny però, de vegades, no ofega les possibilitats educatives. Aquest projecte disposa de l'escenari i dels temps adequats per aconseguir els seus objectius: fer de pont cap a noves oportunitats.

"Creant vincles a través del joc" dels SSB de Bellvitge-Gornal de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Un projecte que aquest any, tal com ens explicava l'educadora social Aída Muñoz, dinamitzarà una educadora social dels serveis socials, amb l'ajuda d'una persona en pràctiques i d'un expert en rebosteria. Una acció, que en tres sessions, pretén mitjançant la dolçor de les postres, jugar a tres bandes:

En primer lloc, els progenitors reflexionaran sobre quin seria la millor metodologia per dur a terme el taller, és a dir, de manera que es reforcin els vincles amb els seus fills i/o filles. En segon lloc, el fet de participar a la planificació i implementació de l'acció, permetrà millorar les competències transversals dels progenitors, és a dir, les seves capacitats i habilitats parentals i marentals. I en tercer i últim lloc, fer les galetes entre tots, permetrà posar en joc amb els nens i nenes allò aprés a les dues primeres sessions de l'acció.

De nou ens trobem amb un projecte que fuig de la imposició i que des de la confiança, pretén reforçar els rols parentals i marentals i crear vincles. Les persones que participen en aquesta acció són usuaris dels SSB i del Centre Obert del barri i es tracta d'una invitació més que s'ofereix a les famílies per a aprendre a exercir una parentalitat més positiva.

"Projecte Coenzims" de l'Ajuntament de Granollers

Un projecte cultural en continu moviment fruit d'un equip transversal. Un laboratori d'idees on les mirades provinents de diferents serveis (Educatiu, Cultura, Serveis Socials, Participació, Joventut, Centres Oberts i un llarg etcètera) s'entrecreuen i retro-alimenten materialitzant-se en propostes insòlites: ja sigui enriquint i transformant projectes ja existents o mitjançant noves propostes educatives on el centre d'atenció és la cultura en majúscules, com seria el cas del Projecte dels Horts, fruit de la col·laboració entri en museu de la Tela i el seu banc de llavors, una *UEC (Unitat d'Escolarització Compartida) de Jardineria i la Cooperativa la Magrana entre uns altres.

L'educador social Senén Roy, tècnic de cultura a la ciutat de Granollers, amb la seva exposició apassionada, ens va contagiar les seves ganes de transformar espais d'exclusió, habitualment infravalorats i infrautilitzats, en espais de creació. I ens va mostrar com fent un pas de rosca a projectes ja existents, es pot donar lloc a una major obertura que es tradueixi en més i millors accions educatives.

Un projecte doncs, on es treballa des del triangle herbartià, és a dir, on la cultura és el nexe d'unió entre l'agent i l'educand. Un projecte que gira entorn de certeses epistemològiques que accepten la incertesa educativa i on no es confonen els continguts amb els efectes que aquests haurien de produir.
Mireia Pedrocchi, educadora social


Acte de lliurament de la 4a. Edició del Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster. Reflexió sobre la pràctica educativa.

04/12/2015
Llegir noticia »

4a Edició Premi Internacional en Educació Social

26/11/2015
Llegir noticia »